keskiviikko 13. kesäkuuta 2012

Tiede tappoi zombit 1: Arkit, sienet ja loiset / Science killed zombies 1: Archaea, fungi and parasites of all sorts

Music for a light night / vaalean kesäillan ratoksi: Scooter - Giant's Causeway

(FIN) Arkit ovat bakteerien kaltaisia tumattomia eliöitä, jotka tunnetaan vielä suhteellisen huonosti. Yksi tärkeimmistä syistä tähän on, että niiden joukosta ei ole tähän mennessä löydetty ihmisille tai muille eliöille patogeenisia/tautia-aiheuttavia lajeja, joten niitä ei ole tutkittu niin ahkerasti kuin muita mikrobeja ja ovat siksi huono kandidaatti zombiuden aiheuttajiksi. Ne eroavat kuitenkin kaikista muista eliöistä: niillä voi olla esimerkiksi yksöiskalvo solujensa rajana (Wikipedia kertoo vähän jotain englanniksi) ja lisäksi muita ainutlaatuisia piirteitä (mm. Jarrell et al. 2011 Microbiology 157: 919-936 on ihan pätevä kokooma-artikkeli arkeista).
Sienistä – joita ovat rihmasienet, hiivat ja homeet – tunnetaan useita taudinaiheuttajia, kuten jalkasieni. Monet sienet myös tuottavat erilaisia myrkyllisiä tai muuten haitallisia yhdisteitä (toksiineja) tai aiheuttavat suoraan tulehduksia. Nämä ongelmat esiintyvät kuitenkin pääasiassa elimistön pinnalla, minkä vuoksi ne eivät sovi zombiuden aiheuttajaksi. Toisaalta kuolleessa orgaanisessa materiaalissa, kuten karikkeessa, sienet kasvavat ja levittäytyvät onnistuneesti – miksei siis myös kuolleessa ruumiissa. Lisäksi jotkin hiivat voivat olla erittäin pienisoluisia, jolloin ne voisivat mahtua soluväleistä verenkiertoon ja toisin päin. Kuitenkaan mitkään aitotumalliset solut eivät ole riittävän pieniä tunkeutumaan veri-aivoesteen läpi aivoihin, jossa ne voisivat aiheuttaa zombimaisen käytöksen.
Erilaisia loisia esiintyy kaikilla eliöillä – viruksetkin ovat vain soluloisia, mutta niistä enemmän myöhemmin – ja suurin osa loisista on yksisoluisia, alhaisen kehitysasteen eliöitä. Monisoluisiakin on, kuten sukkulamadot ja humalanvieras. Ihmisen loiset asettuvat useimmiten ruoansulatuskanavaan, mutta esim. täit viihtyvät pinnalla. Monet loiset osaavat myös vaeltaa kehon eri osiin, kuten kalan silmässä elävät madot. Jotkin loiset muokkaavat isäntä-eliön käytöstä, mikä voisi johtaa aivoja hamuavaan zombiin. Sikiö, jota voidaan pitää äidin elimistön loisena, tuottaa hormoneja, joilla se viestittää immuunipuolustukselle olevansa ”harmiton”, jotta sitä ei tuhottaisi. On kuitenkin loisen tahto, että isäntäeliö selviää hengissä, sillä muuten myös loinen kuolee, joten loisetkaan eivät ole pätevä kandidaatti zombiuden aiheuttajiksi.

(ENG) Archaea are very similar to bacteria in size and cell structure but in many ways very different. There are no species among the Archaea that are known to be pathogenic to people or other organisms, which is one of the biggest reasons why we still know fairly little about them. As such, they are not suitable candidates to cause zombism. However, they differ from all other lifeforms e.g. in the structure of their cell membrane (lipid monolayer, some more information though not very much at Wikipedia) and they also have other unique features (Jarrell et al. 2011 Microbiology 157: 919-936 is a fairly good and new review article on Archaea).
Fungi – including mushrooms, yeasts and molds – have many pathogenic species among them, e.g. athlete's foot. Many fungi also produce harmful compounds or toxins or cause infections. However, fungus-related disease and problems most often occur on the surface of the body, which makes them less likely to cause zombism. On the other hand, fungi are important decomposers of dead organic matter such as litter and spread easily in it so why not in a dead body. Some yeasts can have extremely small cells (for an eukaryon) which could make it possible for them to move between blood vessels and tissue/cells, but no eukaryotic cell is small enough to pass the blood brain barrier to cause zombism related changes in the brain.
All living things have parasites of some sort – viruses count as cell parasites, but more about them later – and a vast majority of parasites are unicellular, low level (not highly developed) organisms. There are also multicellular and even quite high organisms that are parasitic like some worms and ticks. Human parasites mostly inhabit the gut but some also like the surface – like blood-sucking lice. However, many parasites can wonder around the body, like fish eye parasites from gut to eyes, and often also alter the behaviour of the host, which would make them potential causative agent for zombism. A fetus – parasite in the future mother's body – secretes hormones to tell the immune system of its host that it is “harmless” in order not to be killed. However, parasites could not cause zombism because their aim is to keep the host alive to be able to live themselves as well. 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti